III.- AUDITORIA

Auditor del organismo certificador Lloyd´s Register Quality Assurance L.R.Q.A.

Lider Auditor de BSI

Lider Auditor IRCA